امروز 1397/05/23 ساعت 15:22
قواعد مدیریتی؛درباره تیم خود بدگویی نکنید
قواعد مدیریتی؛ باور کنید برخی از دستورات رؤسا اشتباه هستند
مهارت‌های مدیریتی؛نحوه کسب حداکثر اطلاعات در مذاکرات مدیریتی
مهارت‌های مدیریتی;راز و رمز مدیریت بدون کلام
ضرورت حرکت به سمت نانوتکنولوژی در بخش بتن
چگونه بهترین‌ها را به استخدام خود در آوریم؟نگاهی نزدیک‌تر به مدیریت منابع انسانی در کمپانی اوراکل
آسیب شناسی مراحل سه گانه ساخت و ساز
اساس کار و طراحی مهندسی توربینهای بادی
شاسا ـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می گردد چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در...
شاسا ـ فهرست لغاتی که جمع آوری شده تنها بخشی از واژه هایی است که می‌توانست در اینجا مورد استفاده قرار گیرد که مطالعه آنها بی‌گمان سودمند خواهد بود.
شرح کامل اغلب واژه ها که گاهی خود نیازمند کتاب و مقالات متعددی هستند، امکان پذیر نیست و آنجه در شرح این کلمات نوشته شده در حقیقت کلیدی است برای دست یابی به اطلاعات وسیع تر که تنها از نوشته های مفصل تر بر می آید.
فهرست لغاتی که جمع آوری شده تنها گوشه‌ای است از واژه هایی که می‌توانست در این بحث مورد استفاده قرار گیرد که مطالعه آنها بی‌گمان سودمند خواهد بود.
• باتال: نوعی ملات، مخلوط شن و آهک و سیمان