امروز 1397/04/03 ساعت 15:30
اولین جلسه کمیسیونهای (فنی و حقوقی ، رفاه و دارایی تامین اجتماعی ،روابط عمومی انتشارات و تحقیقات آموزش) جهت تصمیم گیری دوباره اهداف کوتاه مدت و بلند مدت کمیسیونها با حضور اعضاء کمیسیون تشکیل گردید.
آقای جلالی دبیرانجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی بااعلام این خبر که ضرایب منطقه ای رشته ها احیاء و اصلاح می گردد. 
​تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسلامی آق قلا...
کلاسها رایگان و با صدور گواهینامه از استانداری
تاریخ ثبت نام 93/05/23 
روابط عمومی انجمن 32533511