امروز 1397/06/28 ساعت 13:23
شرایط شرکت در انتخابات بازرس و مجمع عمومی  روز شنبه مورخه 93/04/07 ساعت 17:30 ، مکان کانون طه

 

مهندسی تخریب در صنعت ساختمان و فروش و بازاریابی پروژه های ساختمانی
به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان میرساند جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) در روز شنبه مورخ 93/04/07 راس ساعت 17:30 به شرح دستور جلسه ذیل در کانون طه واقع در انتهای خیابان شهید رجایی جنب استخر معلم برگزار میگردد.
آقای مهندس جلالی خواهان تزریق نقدینگی به  پیمانکاران و کارگاههای تولیدی شد
 توجه به کاهش اعتبارات عمرانی و اشتغال مهندسین و پیمانکاران انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی گلستان با ایجاد کمیته صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 91 توانسته موفقیت هایی کسب نماید.آقای جلالی رئیس کمیته توسعه صادرات ضمن تشریح فعالیت های این کمیته گفت با توجه به کاهش اعتبارات عمرانی و ضرورت شناخت بازارهای خارج از کشور از تمامی پیمانکاران که در حوزه صادرات فعال می باشد خواست که نقطه نظرات خود را به انجمن شرکتهای ساختمانی اعلام نمایند.