امروز 1397/05/23 ساعت 15:21

ضرایب منطقه ای احیاء می شود

 

 

 

 

 

ضرایب منطقه ای احیاء می شود

آقای جلالی دبیرانجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی با اعلام این خبر که ضرایب منطقه ای رشته ها احیاء و اصلاح می گردد. گفت در این زمینه تا به حال 5 جلسه کارشناسی با همکاران پیمانکار و 2 جلسه با مدیران دستگاههای اجرائی و استانداری تشکیل گردید ضرایب ارائه شده از طرف معاونت و برنامه ریزی به همراه مناطق تفکیک شده مورد بحث قرار گرفت و منطقه بندی استان به 6 منطقه تقسیم و مقرر گردید در جلسات آتی ضرایب واقعی هر منطقه و رشته موضوع مباحث باشد تا انشا الله تا پایان آبان ماه نظرات کارشناسی به معاونت نظارت راهبردی ارسال گردد

وی با توضیح اینکه استان گلستان با توجه به بارندگی ها ، دسترسی به راههای ارتباطی ، نیروی انسانی ماهر و فنی ، ماشین آلات راهسازی در وضعیت خوبی نمی باشد از معاونت نظارت و راهبردی خواست که نسبت به اصلاح ضرایب منطقه ای گلستان اقدام نمایند.