امروز 1397/05/23 ساعت 15:21

آسیب شناسی مراحل سه گانه ساخت و ساز

یک کارشناس بخش مسکن با آسیب شناسی مراحل سه گانه ساخت و سازها در کشور، گفت: تکنولوژی در ساختمان زمانی می تواند خود را نشان دهد که ساخت و ساز در قالب شهرک سازی انجام شود، چرا که تکنولوژی در تولید انبوه است که ظهور می یابد و خود را نشان می دهد.

لطف الله مکرمی گفت: فناوری در ساخت و ساز انبوه، به معنای به کارگیری تکنولوژی در ساخت و ساز برای افزایش کیفیت کار و کاهش زمان اجرا است. وی با اشاره به روند ساخت و ساز مسکن 3 مرحله اصلی دارد، افزود: در ابتدا مرحله فونداسیون ( آماده سازی زمین )، در مرحله دوم اسکلت و سقف ستون و دیوارها ( سفت کاری اولیه ) و مرحله سوم نازک کاری ( احداث درب و پنجره و...) انجام می شود.
مکرمی اظهارداشت : هم اکنون مراحل اول و سوم در ساخت و ساز کشور با روند سنتی انجام می شود و در مرحله دوم با تکنولوژی تولیدات از پیش آماده شده مواجه هستیم. وی تصریح کرد: دیوارهای چند لایه ، محافظ ، کم وزن ، قطعات بدون ستون از مصادیق تکنولوژی مرحله دوم ساخت وساز است که می تواند حالت مونتاژ پیدا کند. این کارشناس بخش مسکن در ادامه گفت: در کنار ساخت و ساز مسکن باید کارخانه هایی احداث شود تا فراورده های حاصل از این تکنولوژی را تهیه کند.
مکرمی در ادامه اظهارداشت: از مرحله فونداسیون به بعد وقت زیادی صرف سقف و ستون و دیوارها و نصب درب و پنجره ها می شود که با احداث کارخانه ها و مونتاژ این تکنولوژی می توان به روند صنعتی سازی ساختمان کمک کرد. وی با بیان اینکه در این بعد تکنولوژی وابسته به واردات هستیم، افزود: هزینه های حمل و نقل‌ سنگین ، نیاز به واردات از خارج و عدم نیروی کار آموزش دیده برای استفاده از واردات تکنولوژی سبب می شود که این مرحله از ساخت و ساز به روش نوین، هزینه بر شود.
این کارشناس بخش مسکن معتقد است که زمانی ساخت و ساز به روش نوین توجیه پذیر است که ساخت و ساز در مقیاس بزرگ و در قالب شهرک سازی صورت گیرد چرا که در تولید انبوه هزینه ها کاهش می یابد و آنجاست که فواید تکنولوژی که همان تسریع سرعت و ارتقاء کیفیت باشد، آشکار می شود. به گفته وی، یک پروژه هزار واحدی و انبوه به همراه خود، کارخانه ، تکنولوژی ، مدیریت صحیح و نیروی کار آموزش دیده وارد می کند.
این کارشناس بخش مسکن در ادامه بیان داشت: سرمایه گذاری در احداث کارخانه های بتون ، قطعات ، تولید اتصالات و استفاده از نیروی کار ماهر و به طور کلی استفاده از بعد تکنولوژی مرحله دوم ساخت، فقط در شرایطی که در مقیاس بزرگ و پروژه های هزار واحدی به بالا قرار داشته باشیم ، صورت می گیرد. وی ادامه داد: تکنولوژی نمی تواند در ساخت و ساز پایین وارد شود و اعطای زمین به انبوه سازان برای ساخت واحد مسکونی در مقیاس پایین به معنای تایید روند سنتی سازی است.
مکرمی شهرک اکباتان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شهرک اکباتان تکنولوژی با احداث کارخانه مستقر شد و قطعات به صورت حجیم و انبوه تولید شد و این تکنولوژی منحصر به همان پروژه بود. وی ادامه داد: 40 درصد فعالیت ساختمان که مربوط به سقف و ستون و دیوارها می شود، با شکل گیری این تکنولوژی با کاهش زمان جدی رو به رو می شود. وی در ادامه با اشاره به مرحله سوم ساخت و ساز گفت: در مرحله سوم ساخت و ساز که عملیات نازک سازی نام دارد، به علت فقدان سرمایه گذاری همچنان به روش سنتی انجام می شود.
مکرمی با بیان اینکه مرحله سوم ساخت وساز سبب ایجاد شغل در اقتصاد می شود، اظهار داشت: 40 تا 50 درصد فعالیتهای ساختمان به نازک کاری و تزئینات و نصب لوازم و یراقات و کابینت برمی گردد که فاقد تکنولوژی است. وی همچنین تایید کرد تکنولوژی که در قالب ساخت و ساز مسکن مهر انجام می شود فعلا در قالب قطعات سازی و دیوارها و سقف است که کارخانه آن وارداتی است.
این کارشناس بخش مسکن گفت: متاسفانه به علت عدم توجه درست به آموزش فناوری وارداتی، گاهی به جای اینکه شاهد افزایش درآمدها باشیم، شاهد افزایش هزینه ها هستیم. وی توضیح داد: به عنوان مثال، در شیراز برای اجرای یک پروژه ده هزار واحدی، قرار بود تکنولوژی ساخت و ساز در بخش سقف و ستون و دیوار ، با وارد کردن دو کارخانه اروپایی انجام شود ولی به علت عدم آموزشهای لازم نتوانستیم واردات تکنولوژی را به نتیجه ای برسانیم و هم اکنون همان پروژه به صورت سنتی در حال اجرا است.
وی در پایان گفت: وقتی ظرفیتهای جذب تکنولوژی را در خود ایجاد نکرده ایم، استفاده از تکنولوژی تنها سبب افزایش هزینه ها می شود و نتایج مورد نظر محقق نمی شود. برهمین اساس، تکنولوژی در زمانی که آموزشهای لازم صورت نگرفته باشد به جای اینکه موهب الهی باشد بلا و مصیبت است.