امروز 1397/05/23 ساعت 15:21

قواعد مدیریتی؛ باور کنید برخی از دستورات رؤسا اشتباه هستند

خبرگزاری موج - گاهی اوقات بپذیرید رؤسایتان نمی‌دانند چه کار می‌کنند.
صرف این که شما کارتان را به نحو احسن انجام می‌دهید، بدین معنا نیست که بقیه نیز همینطور باشند. برخی از رؤسا بی‌خاصیت هستند و هیچ شکی در آن نیست. گاهی اوقات، آنها دستوراتی غیرعاقلانه می‌دهند و گاهی اوقات، ایشان دستوراتی را کاملاً اشتباه صادر می‌کنند. در چنین شرایطی، چه باید بکنید؟
البته شما انتخاب‌های مختلفی دارید:
- امتناع بورزید.
- شرکت را ترک کنید.
- از اتحادیه، هیأت مشورتی مدیریت، هیأت اصناف اگر عضو یکی از آنها هستید، راهنمایی بخواهید.
- از اداره منابع انسانی نظر و مشورت بگیرید.
- از دیگر مدیران مشورت بگیرید.
- از رئیس رئیس‌تان مشورت بگیرید.
- موضوع مورد نظرتان را مکتوب کنید.
- دستور را انجام بدهید، لیکن به میزان قابل توجهی غرغر کنید.
- دستور را با لبخند و روی گشاده انجام بدهید.
- با رئیس‌تان درباره نگرانی و ناخرسندی‌هایتان درباره اجرای آن دستور صحبت کنید.
ممکن است بسیار کار عاقلانه‌ای باشد که شخصاً نزد رئیس‌تان رفته و رو در رو و طی یک جلسه غیررسمی صرف چای با وی صحبت کنید، یک گپ دوستانه و بدون هر گونه فشار و تأکید بر موضوع. به وی بگوئید فکر می‌کنید که با دستورش مشکل دارید. موضوع را شخصی نکنید. به صورت تهاجمی آن را مطرح نکنید. به او نگوئید که مزخرف است. به او توضیح دهید این شمائید که با دستور وی مشکل دارید و تأکید کنید که دستور و رئیس‌‌تان مسأله‌ای نیستند و این خودتان هستید که احساس ناراحتی می‌کنید و بدین ترتیب، توپ را محکم توی زمین او بیاندازید. اگر او همچنان اصرار بر انجام دستورش ورزید، صحبت را خاتمه دهید و بگوئید که هنوز احساس ناراحتی می‌کنید و مایلید درباره آن مشورت بیشتری بگیرید. ضمناً بپرسید اگر ممکن است نگرانی‌هایتان را در این زمینه مکتوب کنید و در صورت امکان، وی نیز در مورد دستورش همین کار را بکند. گاهی اوقات، باید بپذیرید رؤسایتان نمی‌دانند چکار می‌کنند و عوض هم نمی‌شوند و باید با آن بسازید. یا اینکه، از اجرای فرمان آنها سرپیچی کرده یا شرکت را ترک کنید.
انتخاب با شما است. قاعده این است که بپذیرید چنین چیزی گهگاه رخ می‌دهد.