امروز 1397/05/23 ساعت 15:21

قواعد مدیریتی؛درباره تیم خود بدگویی نکنید

خبرگزاری موج - از تیم خود انتقاد شدید نمودن، مسأله‌ای را حل نمی‌کند. سعی کنید از چنین شرایط درس و تجربه کسب کنید و به کارتان ادامه دهید.
درایت یعنی توانمندی توصیف دیگران آن گونه که خود را می‌پندارند.
شما نباید درباره شرکتتان بدگویی کنید و نباید رئیس‌تان را مورد انتقاد شدید قرار دهید. سؤال بعدی این است که آیا می‌توانم از تیم انتقاد کنم؟ نه، در ملا‌عام شما نباید این کار را بکنید. فقط پشت درب‌های بسته، هنگامی که شما تنهای تنها هستید، فقط در آن صورت مجازید. چنانچه از شدت عصبانیت جانتان به لب رسید، یک فریاد کوتاه بی‌صدا بکشید. جدای از آن، مجاز به هیچ کار دیگر نیستند.
این تنها از ویژگی‌های یک فرد ضعیف است که ابزارش را مقصر می‌داند. تیم شما ابزاری است در دست شما به منظور انجام وظایف مدیریتی‌تان. اگر ابزارتان بی‌خاصیت است، این شما هستید که ابزارتان را تیز و برنده، روغن‌کاری، زنگ‌زدایی، تعمیر و مرمت، تعویض مته‌های فرسوده، بررسی صدمات احتمالی نکرده‌اید.
تیم شما مرتکب خطاهایی خواهد شد؛ این طبیعی است. کارها و مسائل اشتباه می‌شوند؛ این نیز یک واقعیت است. شما با انسان‌ها سر و کار دارید و آنها هرازگاهی مرتکب اشتباه می‌شوند، از خود واکنش‌های احساسی بروز می‌دهند، روی شما را زمین می‌اندازند، به صورت تیمی کار نمی‌کنند، اتلاف وقت می‌کنند و عموماً رفتاری کاملاً عادی دارند. بسی احمقانه است اگر چنین مسائلی را پیش‌بینی نکرده باشید، برای آن طرح و برنامه‌ریزی ننموده باشید و در طرح‌هایتان، چنین مواردی را لحاظ نکرده باشید.
طبیعی است که اوضاع و شرایط گاهی اوقات مطابق با نظرتان پیش نمی‌رود و از تیم خود انتقاد شدید نمودن، مسئله‌ای را حل نمی‌کند. سعی کنید از چنین شرایط درس و تجربه بیاموزید و به کارتان ادامه دهید.
باید علناً از افرادی که سازمان را به دست‌یابی به برنامه و تحقق اهداف استراتژیکش نزدیک‌تر می‌سازند، تقدیر و تشکر نمائید، وانگهی این تیم خودتان است. چنانچه تیم‌تان را مورد انتقاد و سرزنش قرار دهید، بر روی جنبه‌های منفی تمرکز کرده‌اید و نهایتاً آنها را به صفات منفی بیشتر سوق خواهد داد. در حالی که، اگر آنها را تمجید کنید، موجب رشد و ارتقاء آنها خواهید شد.
اگر شما تیم‌تان را مورد انتقاد و سرزنش قرار دهید، خود را مورد انتقاد و سرزنش قرار داده‌اید و علناً اقرار کرده‌اید که یک مدیر مزخرفی هستید. این کار را نکنید، زیرا شما چنین نیستید.